Provozní řád

Po příchodu do penzionu se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem); bez dokladu nemůže být host ubytován.Ubytování probíhá od 12:00 hod. do 19:00 hod. V jinou dobu mohou být hosté ubytováni pouze po předchozí domluvě.Cenu za ubytování platí host po příjezdu dle platného ceníku, po zaplacení obdrží klíč od pokoje a hlavního vchodu, případně od oploceného parkoviště.V případě, že zákazník nedorazí a neobsadí předem objednanou ubytovací kapacitu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme storno poplatek ve výši rovnající se 100% ceny pobytu a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem telefonicky nebo písemně vyrozumí.Ve všech prostorách penzionu platí přísný zákaz kouření, při jeho porušení spustí požární hlásič sirénu s následným bezdůvodným příjezdem hasičů. Dále není dovoleno přemisťování zařízení bez souhlasu vedení penzionu a jakékoliv zásahy do elektrické sítě.Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů a pod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nejsou povoleny vařiče ani rychlovarné konvice.Návštěvy jsou povoleny pouze na recepci, případně může být návštěva uvedena na pokoj po předchozím zapsání na recepci.Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v penzionu i jeho okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení.Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu, rodiče nebo dohlížející osoba nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem.Penzion neručí za věci vnesené hostem do penzionu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).Psi a jiná drobná zvířata nemohou být u nás ubytována z hygienických důvodů.V době od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.Při odchodu z pokoje host uzavře okna, vodovodní kohoutky a zhasne světlo, uzamkne pokoj i vchodové dveře do chodbičky.Škody způsobené na majetku penzionu je host povinen ohlásit na recepci a uhradit.Při ukončení pobytu pokoj předá pověřené osobě do 10:00 hod., není – li předem domluveno jinak a odevzdá klíč – při jeho ztrátě bude požadována úhrada 1.000,- Kč. V případě, že host ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení penzionu právo od dohody o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.

Stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb přijímá provozní penzionu  p . Ivana Kropáčová a uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu.

Příjemný pobyt přeje vedení penzionu.